Jdi na obsah Jdi na menu
 


protěž bažinná

21. 12. 2018

Gnaphalium uliginosum L. – protěž bažinná

Jednoletá, obvykle 2–20 cm vysoká, plstnatá bylina bez nekvetoucích výběžků. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, vzácně poléhavá a kořenující, od báze bohatě větvená nebo větvená jen v horní části. Listy jsou jednožilné, přitiskle šedoplstnaté až lysé, dolní brzy odumírající. Jsou podlouhle obvejčité až kopisťovité, 15–40 mm dlouhé a 2–4 mm široké, na vrcholu tupé, horní jsou často znenáhla zašpičatělé. Úbory jsou přisedlé, malé, 2–4 mm dlouhé, 3–4 m široké, po 3–10 nahloučené ve vrcholových klubíčkách podepřených listeny převyšujícími květenství. Zákrov je pohárkovitý, víceřadý. Zákrovní listeny jsou podlouhlé, úzce kopinaté až čárkovité, nestejně dlouhé, lysé, celé suchomázdřité nebo uprostřed nazelenalé a na okrajích tmavší a hnědavé. Květy jsou bělavé, v dolní části nazelenalé, v horní části nahnědlé. Okrajové květy jsou samičí v počtu 80–100, s korunou niťovitou, středové květy jsou oboupohlavné v počtu 5–8 s korunou trubkovitou nebo široce nálevkovitou, pěticípou. Kvete od července do října, plodem je nažka.

-gnaphalium_uliginosum-cela.jpg -gnaphalium_uliginosum-cela1.jpg

Variabilita, záměny: Druh je velmi proměnlivý především ve výšce, v hustotě odění listů a lodyh, ve způsobu větvení a v chlupatosti nažek. Tato variabilita však nemá větší taxonomický význam. S určování druhu nebývají větší potíže. Ostatní naše druhy rodu Gnaphalium jsou vytrvalé, mají přítomny nekvetoucí výběžky a úbory mají v klasech.

-gnaphalium_uliginosum.jpg -gnaphalium_uliginosum1.jpg

Druh podmáčených lesních cest, den letněných rybníků a jejich břehů, náplav a občas také jako součást polních plevelů. Vyžaduje střídavě zamokřené, vlhké až vysýchavé, humózní, na živiny bohaté, většinou nevápnité půdy. Z pohledu fytocenologického jde o diagnostický druh vegetace obnažených den asociace Polygono-Eleocharitetum ovatae, Cyperetum micheliani a rybničních okrajů as. Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae vše v rámci svazu Eleocharition ovatae (vegetace nízkých jednoletých travin a bylin na obnažených dnech rybníků), dále je diagnostickým druhem vegetace nízkých bylin a mechorostů na vlhkých polích as. Centunculo minimi-Anthocerethum punctati v rámci sv. Radiolion linoidis (vegetace drobných jednoletých rostlin na vlhkých píscích) a ve vegetaci letňěných rybníků s dvouzubcem paprsčitým as. Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae v rámci sv. Bidention tripartitae (nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť). V neposlední řadě je diagnostickým druhem plevelová vegetace obilnin na minerálně chudých půdách sv. Sclerantion annui.

-gnaphalium_uliginosum-detail.jpg -gnaphalium_uliginosum-detail1.jpg

Poměrně hojný druh na celém území. Nejčastější je v mezofytiku a v rybničních oblastech jižních Čech, nehojný je v termofytiku i oreofytiku. Vzácnější je na značné části jižní Moravy a v severozápadních Čech.

Na Prostějovsku hojný druh výše položených partií Drahanské vrchoviny, v Drahanském podhůří a na Hané už tak častý není, ale roztroušeně se vyskytuje i zde.

Fotografováno: 25. 7. 2013, Českomoravská vrchovina - Opatov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář