Jdi na obsah Jdi na menu
 


hladýš pruský

Laserpitium prutenicum L. - hladýš pruský

-laserpitium_prutenicum-porost.jpg

Na území České republiky se vyskytují pouze tři druhy hladýšů z celkového počtu cca 20 druhů rostoucích na celém světě. Všechny tři druhy jsou docela dobře poznatelné a jejich určování nepůsobí větší obtíže. Hladýš pruský je dvouletá nebo víceletá monokarpická bylina (plody vytváří pouze jedenkrát za život) s přímou, rýhovanou, zpravidla alespoň na bázi štětinatou, 30 – 100 cm vysokou lodyhou. Listy má v obrysu trojúhelníkovité až vejčité, 2 – 3 x peřenosečné, šedozelené, shora lysé, na spodní straně krátce pýřité. Okolíky dosti velké, téměř ploché, listeny obalu početné, kopinaté, opadavé. Stejně početné jsou listeny obalíčků, vejčitě kopinaté s blanitým lemem. Dvounažky jsou v obrysu široce vejčité, 3 – 3,5 mm široké, žlutohnědé, merikarpia s 3 slabě vystouplými brvitými hřbetními žebry, dále s dvěma křídlatě rozšířenými vedlejšími a dvěma postranními žebry s asi 1 mm širokými křídly.

-laserpitium_prutenicum-lokalita.jpg

Kvete od července do září na střídavě vlhkých loukách (diagnostický druh sv. Molinion), ve světlých křovinách a světlých dubových lesích. Roztroušený druh v termofytiku a mezofytiku (cca do nadmořské výšky 730 m). Hojněji roste v severních Čechách v prostoru křídové tabule, častější je také v lese Dúbrava na jižní Moravě. Jinde roztroušený až vzácný druh, přičemž řada jeho lokalit v minulosti zanikla. Patří k zákonem chráněným, silně ohroženým druhům (C3, §2).

      -laserpitium_prutenicum-kvetenstvi.jpg  -laserpitium_prutenicum-obaly.jpg

      -laserpitium_prutenicum-lodyha.jpg -laserpitium_prutenicum-list.jpg

Na Prostějovsku spíše vzácný druh rostoucí zde, dá se říci, na dvou makrolokalitách. První je VÚ Březina a druhou jsou střídavě vlhké louky v okolí Horního Štěpánova (hojně v PR Uhliska a PP V Chaloupkách, a další asi 4 mikrolokality se zbytkovými populacemi). V roce 2010 byla nalezena početnější populace nedaleko Benešova. ve vrcholové části Drahanské vrchoviny. Jinde na Prostějovsku druh znám není.

Fotografováno: 5.7. 2008, Drahanská vrchovina - PR Uhliska