Jdi na obsah Jdi na menu
 


hořeček drsný Sturmův

1. 3. 2013

Gentianella obtusifolia (F. W. Smidt) Holub subsp. sturmiana (A. Kerner et J. Kerner) Holub – hořeček drsný Sturmův

-gentianella_obtusifolia-porost.jpg

Tento taxon je opět autumnálním typem kvetoucím od července do října. Nominátní poddruh obtusifolia je ekologicky ostře vyhraněný a roste jen ve vysokých horských polohách Alp, kde se vyskytuje ještě další poddruh norica. Popisovaný poddruh je rozšířen v severních Alpách a Předalpí a přes západní a jihozápadní Čechy zasahuje do Saska a Durynska.

       -gentianella_obtusifolia-cely.jpg -gentianella_obtusifolia-cely1.jpg

Jeho určování není příliš problematické. Na první pohled se podobá asi hořečku českému. Liší se tím, že švy kališní trubky sbíhají na květní stopku a po celé délce (i pod bází kalicha) jsou hustě papilnaté až papilnatě brvité. Také hroznovité až vrcholičnaté květenství je nápadně bohaté, koruna je sytě modrofialová. Listy jsou obvykle stejně dlouhé nebo o málo delší než internodia. Zářezy kalicha jsou většinou ve tvaru písmene V. 

      -gentianella_obtusifolia.jpg -gentianella_obtusifolia-kvet.jpg

      -gentianella_obtusifolia-kalich1.jpg -gentianella_obtusifolia-kalich.jpg

Roste na vlhkých až střídavě vlhkých nebo slatinných loukách a pastvinách na půdách neutrálních až slabě zásaditých v nižších nadmořských výškách (nížiny až podhůří). V rámci ČR je rozšířen pouze v západních a jihozápadních Čechách, kde se dříve vyskytoval vzácně až roztroušeně. Dnes je v tomto prostoru známo pouze 11 recentních lokalit, které jsou pravidelně monitorované. Opět patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1 t, §1).

Fotografováno: 16.9. 2011, Blatensko – Kocelovice, PR Kocelovické pastviny