Jdi na obsah Jdi na menu
 


jaterník podléška

1. 8. 2016

Hepatica nobilis Schreb. – jaterník podléška

Vytrvalá bylina se šikmým, hnědočerným oddenkem a s dlouhými, málo větvenými kořeny. Přízemní listová růžice loňských kožovitých listů je v době květu zachována. Nová přízemní růžice listů se plně vyvíjí až po odkvětu. Listy jsou dlouze řapíkaté s trojlaločnou čepelí, na bázi srdčitou, 5–11 cm širokou, v mládí plstnatou a záhy olysávající. Květonosných lodyh bývá 2–9, vysoké jsou zpravidla 5–20 cm. Jsou červenohnědé, někdy fialově naběhlé, vyrůstají v paždích blanitých, slámově zbarvených až nahnědlých, vejčitých šupin. Květ je sytě blankytně modrý, zřídka růžový nebo bílý. Semeníky jsou hustě chlupaté. Plodem je asi 3 mm dlouhá nažka. Kvete v březnu až dubnu.

Záměny, variabilita: U nás nezaměnitelný druh i přes svou značnou individuální variabilitu. Nápadné jsou barvené odchylky (růžové nebo bílé květy), někdy se vyskytnou i plnokvěté formy. Listy mohou mít 2 bělavé skvrny.

-hepatica_nobilis-cely.jpg -hepatica_nobilis-cely1.jpg

Roste v listnatých a smíšených lesích, v křovinách a v lesních pláštích, vzácně také ve světlejších smrkových monokulturách. S oblibou roste na eutrofních, mírně kyselých až mírně bazických, humusovitých půdách.

Z pohledu fytocenologického je diagnostickým druhem asociace Populo tremulae-Coryletum avellanae (teplomilné lískové křoviny) v rámci svazu Berberidion vulgaris a as. Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae (lískové křoviny chladnějších stanovišť) v rámci sv. Sambuco-Salicion capreae. V rámci vegetace dubohabrových hájů sv. Carpinion betuli je diagnostickým druhem asociací Galio sylvatici-Carpinetum betuli (hercynské mezické dubohabřiny) a Stellario holosteae-Carpinetum betuli (suboceanické vlhké dubohabřiny). Je také diagnostickým druhem vápnomilných bučin as. Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae v rámci sv. Sorbo-Fagion sylvaticae a suťových a skalních javorových lipin as. Aceri-Tilietum a pěchavových skalních lipin as. Seslerio albicantis-Tilietum cordatae v rámci sv. Tilio platyphylli-Acerion. Je také diagnostickým druhem bazifilních dubových řídkolesů as. Lathyro collini-Quercetum pubescentis a teplomilných bazifilních doubrav as. Euphorbio-Quercetum v rámci svazu Quercion pubescenti-petraeae.

-hepatica_nobilis.jpg -hepatica_nobilis1.jpg

Roztroušeně až hojně rozšířený druh v termofytiku a mezofytiku na většině území, do oreofytika zasahuje jen okrajově. V některých oblastech je ale vzácný nebo i chybí. Nejvýraznější absence jsou na jihovýchodní Moravě a v některých partiích středních a jižních Čech a Českomoravské vrchoviny.

-hepatica_nobilis-list.jpg -hepatica_nobilis-list1.jpg

Na Prostějovsku spíše roztroušený druh Drahanské vrchoviny, hojně je zastoupen především v lesích Vojenského újezdu Březina. Na Hané nemá vhodné biotopy a neroste zde s výjimkou blízkého okolí Kosíře.

Fotografováno: 10.4. 2010, Bouzovská pahorkatina – Ludmírov, PR Průchodnice a 11.4. 2013, Moravské Podhůří Vysočiny – Senorady, PR Údolí Oslavy a Chvojnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář