Jdi na obsah Jdi na menu
 


jehlice trnitá

12. 9. 2016

Ononis spinosa L. subsp. spinosa – jehlice trnatá pravá

Rod Ononis L. – jehlice patřící do čeledi Fabaceae – bobovité, zahrnuje asi 70 druhů rostoucích v Evropě a v severní Africe, na Kavkaze, v Malé Asii, na Blízkém a Středním Východě. Na našem území se vyskytují pouze tři druhy tohoto rodu.

-ononis_spinosa-porost.jpg

Jehlice trnitá je vytrvalá bylina s velmi slabým nepříjemným zápachem. Lodyha je tuhá, přímá, nejčastěji 40–60 cm vysoká, obvykle bohatě větvená, často s četnými zkrácenými větvemi s krátkými a tuhými trny, ve střední a horní části téměř lysá nebo řídce žláznatá.
Listy jsou krátce žláznaté, na řapíku nebo i na okraji lístků krátce chlupaté. Na postranních větvích jsou listy mnohem menší než na lodyze. Prostřední lístek lodyžních listů je úzce vejčitý, úzce eliptický až kopinatý, až 2,5 cm dlouhý a 1 cm široký, špičatý, již od báze ostře zubatý. Květy jsou v krátkých, ± hustých hroznech na zkrácených větvích, někdy nahloučených v kompaktní koncová latovitá květenství. Listeny jsou vždy s vyvinutou čepelí, v úžlabí s jedním květem. Kalich je nejčastěji 7–9 mm dlouhý, rozeklaný v kopinaté až čárkovité, dlouze zašpičatělé cípy s četnými odstálými stopkatými žlázkami. Plodem je 6–8,5 cm dlouhý lusk s 1–3 semeny. Kvete od června do srpna.

-ononis_spinosa-cela.jpg -ononis_spinosa-cela1.jpg

Záměny, variabilita: Další naše dvě jehlice jsou přece jen podobné, ale znaků na odlišení je dostatek. Jehlice rolní (Ononis arvensis) nemá trny, v úžlabí listenů mívá zpravidla 2 květy a lodyha a větve jsou odstále chlupaté až 3 mm dlouhými chlupy. Jehlice plazivá (Ononis repens) je druh rostoucí v západní části našeho státu, má plazivou, často kořenující lodyhu bez trnů (nebo jen na bázi nečetné dlouhé bylinné kolce), která je řídce chlupatá a hustě žláznatá. Má také na vrcholu zaokroulené, širší lístky.
Druh značně variabilní v charakteru a tvaru celkového vzrůstu, v hustotě kolců, velikosti listů apod. Nápadné jsou např. rostliny z Bílých Karpat, které mají vysoký vzrůst, bohaté květenství a jsou téměř beztrnné.

-ononis_spinosa2.jpg -ononis_spinosa_m.jpg

Roste na suchých loukách, pastvinách, v úvozech, na křovinatých stráních, na vyvýšených místech v nivách řek nebo i podél komunikací a na nádražích. Vyžaduje hlubší, těžké, minerálně silné nebo i zasolené půdy. Po stránce fytocenologické se nejvíce uplatňuje v subkontinentálních širokolistých suchých trávnících svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, kde je diagnostickým druhem asociace Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati (širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí), as. Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae (pěchavové trávníky bílých strání) a as. Plantagini maritimae-Caricetum flaccae (suché trávníky s jitrocelem přímořským). Diagnostickým druhem je také ve vegetaci karpatských psinečkových pastvin as. Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis v rámci sv. Cynosurion cristati (poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky).

-ononis_spinosa.jpg -ononis_spinosa1.jpg

Teplomilnější druh, na našem území je rozšířen především v termofytiku a teplejším mezofytiku, kde je roztroušená, lokálně až hojná. Jen okrajově zasahuje do chladnějších oblastí jako např. v Podkrkonoší, Jesenickém podhůří, na Vsetínsku a v Javornících. V oreofytiku se vyskytuje jen ojediněle v okolí Frýdlantu nad Ostravicí. Prakticky chybí ve středních, jihozápadních a jižních Čechách a ve střední a západní části Českomoravské vrchoviny.

Na Prostějovsku je druh vázán na teplá území Hané a Drahanského podhůří. Zde roste na hlubších půdách na spraši nebo na vápencích. Častější je především ve vápencové části Kosíře a v prostoru jižně od Prostějova (např. okolí Ondratic, Brodku u Prostějova). Možný je také výskyt na vápencích na Kladecku, ale nebyl prozatím potvrzen.

Fotografováno: 7.7. 2012, Hanácká pahorkatina – Pivín a 28.9. 2012, Drahanské podhůří – Služín, PP Brus

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglish

 

Fotoalbum


Poslední fotografie


Kontakt

Kontakt na nás

Jsme pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody,
registrovaný pod spisovou značkou L49506,vedenou u Městského soudu v Praze.

ZO ČSOP Hořepník,
Husovo nám.2299/67, 79601 Prostějov

IČO 71198652

776 799 288

horepnik_csop@centrum.cz


Archiv

Kalendář
<< červen / 2018 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 239208
Měsíc: 7525
Den: 296