Jdi na obsah Jdi na menu
 


kuřinka ostnosemenná

12. 5. 2015

Spergularia echinosperma (Čelak.) Asch. et Graebn. – kuřinka ostnosemenná

-spergularia_echinosperma-porost.jpg

Jednoletá, žláznatě chlupatá bylina s niťovitým kořenem a přímou až poléhavou, do 8 cm vysokou lodyhou. Ty jsou v uzlinách ztlustlé, od báze větvené, s větvemi přímými až šikmými. Listy jsou na příčném řezu ploché, přízemní o něco delší než lodyžní. Palisty jsou stlačeně okrouhle vejčité až stlačeně trojúhelníkovitě vejčité, kratší než 2,7 mm a jsou méně než 1,7x delší než široké. Květní a plodní stopky jsou přímo až nazpět odstálé, prodloužené. Kališní lístky jsou vejčité až kopinaté, korunní lístky úzce obvejčité až obkopinaté, růžové. Plodem jsou tobolky s černými semeny, která mají na povrchu (osemení) husté, ostnité bradavky. Kvete od června do října.

-spergularia_echinosperma.jpg -spergularia_echinosperma1.jpg

Záměny, variabilita: Velmi často roste na stejných biotopech dosti podobná kuřinka červená (Spergularia rubra), která se odlišuje především delšími palisty (delší než 2,7 mm) a poměrem jejich délky a šířky (více než 1,7x delší než široké). Podle nových výzkumů P. Kúra je však nejpodobnějším taxonem kuřinka Kurkova (Spergularia x kurkae), která je ustáleným hybridogenním taxonem kuřinky červené a ostnosemenné. Liší se palisty 1–1,7x delšími než širšími a o něco méně hustějšími výrůstky na semenech, které jsou na konci rozšířené (něco jak hlavička špendlíku). Bývají to i přece jen větší kytky než u k. ostnosemenné. Tento taxon byl popsán v roce 1987 F. Dvořákem, ale nebyl od té doby odlišován.

V novém klíči bude druh rozdělen na dva poddruhy na základě barvy semen: subsp. echinosperma černými lesklými semeny a subsp. albensis s hnědými matnými semeny.

-spergularia_echinosperma-kvet.jpg -spergularia_echinosperma-kvet1.jpg

Biotopově je poměrně vyhraněným druhem, roste na občas obnažovaných písčitých okrajích rybníků a na obnažených písčitých rybničních dnech. Po stránce fytocenologické se jedná o vegetaci jednoletých bylin svazu Eleocharition ovatae, nejčastěji se uplatňuje ve vegetaci s druhy jako je puchýřka útlá, blatěnka vodní, ostřice šáchorovitá a úpor (v asociaci Polygono-Eleocharitetum ovatae). Pro žádnou vegetační jednotku však není diagnostickým druhem.

-spergularia_echinosperma-palist.jpg -spergularia_echinosperma-palist1.jpg

Druh je znám především ze střední Evropy (ČR, Slovensko, Rakousko, Polsko Německo), udávaná je také z Francie a Maroka. Na našem území je vázána na rybniční oblasti jižních a západních Čech a Českomoravské vrchoviny. Není známa ze severní části Čech a Moravy. Patří k vzácným druhům naší květeny a v Červeném seznamu je hodnocena jako silně ohrožený druh (C2b).

-spergularia_echinosperma-kvet2.jpg

Fotografováno: 20.6. 2012, Českomoravská vrchovina – Pavlov, EVL Znětínské rybníky, Staropavlovský rybník

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář