Jdi na obsah Jdi na menu
 


mléč rolní

22. 12. 2017

Sonchus arvensis L. – subsp. arvensis – mléč rolní pravý

Vytrvalá bylina s plazivým výběžkatým oddenkem. Lodyha je nejčastěji 60–100 cm vysoká, přímá nebo vystoupavá, jemně rýhovaná, dutá, v mládí vlnatá, později olysávající, v horní polovině štětinatě žláznatá a chudě větvená. Listy jsou lysé, leskle zelené, přízemní v obrysu podlouhle kopinaté, chobotnatě až kracovitě peřenoklané, 5–15 cm dlouhé, 2–4 cm široké, vzácně celistvé a na okraji vyhlodávané, na bázi zúžené v široce křídlatý řapík. Lodyžní listy jsou v obrysu úzce obkopinaté, kracovitě peřenoklané až peřenodílné, 5–30 cm dlouhé, 2–10 cm široké, srdčitou bází objímavé s oušky zřetelně zaokrouhlenými, k lodyze přitisklými. Listy i lodyha při poranění bíle mléčí. Úbory jsou velké, 3–4 cm v průměru, se stopkami lysými nebo žlutavě štětinatě žláznatými, skládající vrcholičnaté květenství. Zákrov je široce zvonkovitý, víceřadý, zákrovní listeny jsou 13–20 mm dlouhé, čárkovitě kopinaté, tupě špičaté, štětinatě žláznaté nebo lysé, v mládí vlnatě chlupaté. Jazykovité květy mají zlatožlutou ligulu asi tak stejně dlouhou jako zákrov, čnělka je tmavě žlutá. Kvete od července do října, plodem je elipsoidní nažka s bílým chmýrem, který je 4–5x delší jak nažka.

-sonchus_arvensis-cely.jpg -sonchus_arvensis-cely1.jpg

Záměny, variabilita: Určování našich druhů mléčů je jednoduché. Dva druhy jsou jednoleté (mléč zelinný – Sonchus oleraceus a mléč drsný – Sonchus asper). Jediný další náš druh vytrvalého mléče je mléč bahenní (Sonchus palustris), který se od popisovaného taxonu liší vyšším vzrůstem (zpravidla více jak 1 m), žlutými nažkami a lodyžními listy na bázi střelovitě objímajícími lodyhu se zřetelně zašpičatělými, kopinatými oušky. Liší se také ekologicky, je druhem vlhkých zaplavovaných, dusíkem bohatých luk a břehů potoků. Popisovaný taxon je hexaploidní a na našem území má omezenou tvorbu zralých nažek. Velmi dobře se ale šíří oddenky a jejich fragmenty. Nápadné jsou hustě žláznaté stopky úborů a dlouhé zákrovní listeny. Vzácně se však vyskytují také rostliny nežláznaté.

-sonchus_arvensis-detail.jpg -sonchus_arvensis-detail1.jpg

Roste na loukách, pastvinách, mezích, častý je na navážkách, v parcích a na polích. Roste na vlhkých až vysýchavých, živinami bohatých, humózních půdách s bazickou až mírně kyselou reakcí. Z pohledu fytocenologického je diagnostickým druhem bazifilní plevelové vegetace obilných polí se silenkou noční asociace Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori v rámci svazu Caucalidion a mírně teplomilné plevelové vegetace okopanin s mléči as. Veronico-Lamietum hybridi v rámci sv. Veronico-Euphorbion.

-sonchus_arvensis-list.jpg -sonchus_arvensis-list1.jpg

Hojný druh rovnoměrně rozšířený po celém území od nížin do podhůří. V oreofytiku jsou nálezy kolem 1000 m n.m. již jen zcela ojedinělé. Jedná se o obtížný plevel především v okopaninách, který se velmi dobře šíří úlomky oddenků.

Také na Prostějovsku obecně rozšířený, hojný druh.

Fotografováno: 26. 7. 2006 a 1. 8. 2009, Drahanská vrchovina – Horní Štěpánov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář