Jdi na obsah Jdi na menu
 


pampeliška Nordstedtova

18. 9. 2018

Taraxacum nordstedtii Dahlst. - pampeliška Nordstedtova

Tato pampeliška je řazena do sekce Celtica, která zahrnuje na našem území jen několik druhů, přičemž největší diverzita této sekce je na Britských ostrovech a v Nizozemí. Obecně se dá říci, že u nás jsou druhy této sekce ponejvíce nacházeny v západní části republiky a směrem na východ ubývají. Vyskytují se především na živinami chudších loukách a pastvinách. Všechny druhy jsou obligátně apomiktické.

-taraxacum_nordstedtii-cela.jpg -taraxacum_nordstedtii-cela1.jpg

Jedná se o středně velkou bylinu dorůstající výšky obvykle 12–30 cm. Listy jsou často alespoň bází k podkladu přitisklé, v mládí někdy až rozprostřené, lysé. Čepel je v obrysu podlouhlá až obkopinatá, nejčastěji 10–25 cm dlouhá, až 3,5 cm široká, světle zelená, u vnějších listů častěji peřenolaločná až celistvá, jen oddáleně zubatá, u středních listů obvykle až peřenodílná. Koncový úkrojek je stlačeně trojúhelníkovitý, často na vrcholu tupý. Postranní laloky jsou kolmo odstálé nebo kupředu směřující (někdy i nazpět) v počtu 2–4 na každé straně. Jsou trojúhelníkovité, s horním okrajem esovitě prohnutým. Interlobia jsou zpravidla více jak 7 mm široká, neskvrnitá, střední žilka je svrchu zelená nebo mírně narůžovělá, obvykle bez zřetelného podélného proužkování. Stvoly jsou pod úborem pavučinatě chlupaté až olysalé, často červeně naběhlé po odkvětu. Úbor má 3–4 cm v průměru, je sytě žlutý, zákrov je při bázi 10–15 mm široký. Vnější zákrovní listeny jsou zprvu přitisklé k vnitřním, později až šikmo odstávají, střechovitě se překrývají. Jsou světle až sytě zelené, v horní části červeně lemované, někdy však zcela bez lemu. Pyl není vyvinut, kvete převážně v květnu, někdy až do začátku června.

-taraxacum_nordstedtii-kvet.jpg -taraxacum_nordstedtii-kvet1.jpg

Záměny, variabilita: Jak již bylo řečeno v jiném „pampeliškovém“ příspěvku, určování pampelišek není jednoduché. Nicméně tento taxon je poznatelný poměrně dobře, podle typicky tvarovaných listů a lehce odstávajících, často červeně lemovaných zákrovů, absencí pylu a výskytu na oligotrofních stanovištích. Na našem území jde o sice plastický, ale nepříliš variabilní druh.

Druh vlhkých až střídavě vlhkých, převážně krátkostébelných kosených luk, travnatých a vlhkých lesních cest, pastvin, v území častějšího výskytu i pasek a příkopů cest. Roste na čerstvých až vlhkých, živinami a bázemi chudších půdách kyselé až neutrální reakce. Nejvíce se uplatňuje ve vegetaci střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion caeruleae, podhorských a horských smilkových trávníků sv. Violion caninae, vlhkých pcháčových luk sv. Cathion palustris, vzácněji také rašelinných luk sv. Caricion canescenti-nigrae. Pro žádnou vegetační jednotku však není diagnostickým druhem.

 -taraxacum_nordstedtii-list1.jpg -taraxacum_nordstedtii-list.jpg

Roztroušený až vzácný druh mezofytika především západní poloviny Čech, kde je nejčastější v širším Podbrdsku a na Křivoklátsku. Častější je také na Českomoravské vrchovině a v oreofytiku Žďárských a Jihlavských vrchů. Na Moravě je častější v jihozápadní polovině, přičemž střední a jižní Moravou prochází východní hranice areálu druhu. V Červeném seznamu je druh hodnocen jako druh vyžadující pozornost (C4a).

-taraxacum_nordstedtii-zakrov.jpg -taraxacum_nordstedtii-zakrov1.jpg

Prostějovsko leží na východní hranici areálu druhu. Její výskyt je zde omezen především na vrcholovou část Drahanské vrchoviny, kde je udávaná z několika lokalit (Horní Štěpánov, Kořenec, Suchý, Žďárná). Výskyt druhu se nám v posledních letech na žádné lokalitě ověřit nepodařilo.

Fotografováno: 28. 5. 2008, Jihlavské vrchy – Malý Pařezitý rybník a 9. 5. 2014, Českomoravská vrchovina – Netín, pod rybníkem Vrkoč a Žďárské vrchy – Žďár nad Sázavou, Plíčky nedaleko Staviště

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář