Jdi na obsah Jdi na menu
 


pobřežnice jednokvětá

20. 2. 2018

Littorella uniflora (L.) Asch. – pobřežnice jednokvětá

Vytrvalá, drobná bylina z čeledi Plantaginacaea – jitrocelovité. Lodyhu má velmi zkrácenou s listy v přízemní růžici. Z úžlabí listů vyrůstají výběžkaté nadzemní oddenky až 6 cm dlouhé, zakončené drobnou kořenující listovou růžicí. Listy jsou čárkovité až čárkovitě šídlovité, na vrcholu tupě špičaté, na bázi pochvovitě rozšířené, tlusté, celokrajné, na příčném řezu eliptické, lysé, u submerzních forem zpravidla 4–12 cm dlouhé a 2–3 mm široké, světle zelené, u terestrických forem pak nejčastěji 3–5 cm dlouhé a 0,5–2 mm široké, zelené až tmavozelené. Květy vyrůstají na četných, lysých stvolech, asi 2–9 cm dlouhých, v úžlabí listů, které jsou kratší než listy. Každý stvol je zakončen samčím květem s listenem umístěným ± pod polovinou délky stvolu. Listen je asi 3–3,5 mm dlouhý, vejčitý, jednožilný. Koruna s asi 4 mm dlouhou trubkou zakončená čtyřmi bělavými cípy. Tyčinky jsou až 2 cm dlouhé se žlutými prašníky. Samičí květy jsou zpravidla dva, vstřícně postavené na bázi stvolu, s listeny trojúhelníkovitě kopinatými, asi 3,5 mm dlouhými, jednožilnými. Korunní trubka je baňkovitá až trubkovitá, tenká, bělavá s nápadně dlouhou čnělkou přecházející v nitkovitou bliznu.

-littorella_uniflora-porost.jpg

Proměnlivost, záměny: Proměnlivá je především délka a šířka listů v závislosti na výšce vodní hladiny. Jinak v našich podmínkách prakticky nezaměnitelný druh, spíše mohou být submerzní stádia přehlédnuta.

-littorella_uniflora.jpg -littorella_uniflora1.jpg

Roste na obnažených rybničních dnech, především písčitých březích oligotrofních až oligomezotrofních stojatých vod, vzácněji v nepravidelně zaplavovaných příkopech.
Druh má poměrně úzkou ekologickou amplitudu a jeho výskyt je velmi limitován kvalitou vod nádrží, která není v posledních letech také díky intenzifikaci rybářského hospodaření a celkové eutrofizace krajiny dobrá. Submerzní formy jsou nekvetoucí, u terestrických forem pak často mohou chybět výběžky. Z fytocenologického pohledu je diagnostickým druhem obojživelné vegetace asociace Eleocharito-Littorelletum uniflorae v rámci svazu Eleocharition acicularis (vegetace obojživelných rostlin v mělkých oligotrofních a mezotrofních vodách).

-littorella_uniflora-detail.jpg -littorella_uniflora-detail1.jpg

Druh atlantské až subatlantské části Evropy, směrem na východ velmi rychle výskyt vyznívá. Těžiště výskytu leží ve Velké Británii, západní a severní Francii, zemích Beneluxu a Německu, částečně ve Skandinávii a severním Polsku. U nás je druh vázán svým výskytem na rybniční soustavy Čech, především na Českobuděkovickou a Třeboňskou pánev, vzácně i jinde. Na Moravě je daleko vzácnější, omezený svým výskytem na Českomoravskou vrchovinu (okolí Telče a Žďáru nad Sázavou). Staré údaje z jižní Moravy (Kobylské a Měnínské jezero) jsou nedoložené a jsou považovány za přinejmenším pochybné. Po roce 2000 byl výskyt ověřen na ne víc jak 10 lokalitách. Zcela poprávu patří ke kriticky ohroženým, zákonem chráněným druhům naší květeny (C1b, §1) a řadí se k našim nejvzácnějším rostlinným druhům, jejichž další budoucnost je velmi nejistá.

-littorella_uniflora-detailm.jpg

Fotografováno: 3. 7. 2013, Českomoravská vrchovina – Mrákotín, PP a EVL Horní Mrzatec

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář