Jdi na obsah Jdi na menu
 


pomněnka chlumní

18. 7. 2014

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima
  pomněnka chlumní pravá

Jednoletá bylina s tenkým kořenem a lodyhou vysokou 20–30 cm, často již od báze větvenou. Lodyha je hustě chlupatá rovnými, přitisklými i odstálými chlupy. Listy jsou obkopinaté, po obou stranách hustě odstále chlupaté, dolní jsou nahloučeny v růžici. Květenství je bohatě větvené s 14–18květými vijany, vřeteno vijanů je oděné pouze krátkými přitisklými chlupy, bez listenů. Květní stopky jsou za plodu dlouhé 2–3 mm, rovnovážně odstálé, nanejvýš zdéli kalicha. Kalich je trubkovitý, kališní trubka je s háčkovitými chlupy, kališní cípy jsou zdéli 1/2–1/3 kalicha, tupé, oděné rovnými odstálými chlupy. Korunní trubka je dlouhá kolem 1,3 mm, z kalicha nevyčnívající. Je bělavá, korunní lem o průměru asi 2–3 mm je světle modrý. Kvete v dubnu a květnu, plodem je hnědá tvrdka.

  -myosotis_ramosissima-cela.jpg -myosotis_ramosissima-cela1.jpg

Možné záměny: Pomněnka chlumní patří do skupiny přece jen si navzájem podobných teplomilnějších pomněnek rostoucích na sušších, nepříliš zapojených stanovištích. Pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta) se odlišuje přítomností listenů v dolní části vijanů, přítomností háčkovitých chlupů na bázi lodyhy a nápadně krátkými plodními stopkami, vždy kratšími než kalich. Možná ještě podobnější je pomněnka rolní (Myosotis arvensis) lišící se za zralosti černými tvrdkami, nejdolejšími plodními stopkami až 2x delšími než kalich a v průměru větší korunou se špičatými kališními cípy.

       -myosotis_ramosissima-lodyha.jpg -myosotis_ramosissima-lodyha1.jpg          -myosotis_ramosissima-lodyha2.jpg

Roste na výslunných suchých travnatých stráních s nezapojeným podrostem, na úhorech, mezích a okrajích polí a cest na suchých, slabě kyselých až neutrálních půdách. Uplatňuje se v některých společenstvech třídy Festuco-Brometea, diagnostickým druhem je ve vysychavých kontinentálních zaplavovaných loukách asociace Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae v rámci svazu Deschampsion cespitosae (nížinné aluviální louky).

Druh rostoucí roztroušeně, místy i hojněji v termofytiku a teplejších partiích mezofytika, v oreofytiku chybí. Výskyt vyznívá v nadmořské výšce kolem 750 m. Vyhýbá se také větším lesnatějším celkům.

 -myosotis_ramosissima.jpg -myosotis_ramosissima1.jpg -myosotis_ramosissima2.jpg

Na Prostějovsku poměrně častý druh teplého podhůří Drahanské vrchoviny a Kosířska. Typická je především pro suché acidofilní trávníky Plumlovska. Roztroušeně roste i na vhodných stanovištích ve vápencové části Kladecka. Do vyšších poloh Drahanské vrchoviny téměř nevystupuje.

Fotografováno: 10.5. 2008, Drahanské podhůří – Dětkovice, Plániva a 6.5. 2012 – Hamry, PP Hamerská stráň

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář