Jdi na obsah Jdi na menu
 


pryšec hranatý

7. 9. 2016

Euphorbia angulata Jacq. – pryšec hranatý
[syn.:Tithymalus angulatus (Jacq.) Rafin.]

Vytrvalá bylina s plazivým, občas kulovitě až krátce válcovitě zaškrcovaným oddenkem. Lodyha je přímá až vystoupavá, zpravidla 30–40 cm vysoká, nevětvená, lysá, podélně rýhovaná s ostrými až slabě křídlatými hranami. Čepel je vejčitá, podlouhle vejčitá až obvejčitá, 1,2–2 cm dlouhá a 1,2–1,7 cm široká, na okrajích často již od báze jemně pilovitá, na vrcholu tupě špičatá až tupá, na bázi přisedlá nebo zúžená ve velmi krátký řapík, lysá nebo vzácně roztroušeně chlupatá, ± tuhá. Podpůrné listeny lichookolíku jsou jsou široce eliptické až vejčité, na vrcholu špičaté, kratší nebo nanejvýš stejně dlouhé jako větve lichookolíku. Cyathia jsou zpravidla v koncových lichookolících s 3–5 větvemi, nanejvýš jednou dále rozvětvenými. Zákrovní listece vidlanů jsou široce srdčité až trojúhelníkovitě vejčité, špičaté, navzájem nesrostlé. Žlázky jsou příčně oválné, zelenavé až žlutavé, později oranžové. Tobolky jsou lysé, kulovité s roztroušenými červenavými, polokulovitými bradavkami.

-euphorbia_angulata.jpg

Možné záměny: Celkem charakteristický druh. Asi nejpodobnější je pryšec sladký (Euphorbia dulcis), který se ale odlišuje oblou a alespoň v horní polovině roztroušeně chlupatou lodyhou a podpůrnými listeny zdéli okolíku. Dále má zákrovní listence vidlanů zřetelně delší než širší a tobolky jsou alespoň v mládí roztroušeně chlupaté bělavými dlouhými chlupy.

-euphorbia_angulata-cely.jpg -euphorbia_angulata-cely1.jpg

Roste ve světlých listnatých lesích, v křovinách a lesních lemech. S oblibou roste na svěžích bazických až slabě kyselých, humózních, kamenitých, hlinitých až hlinitopísčitých půdách. Pro žádnou vegetační jednotku není diagnostickým druhem. Nejčastěji se s ním setkáme v bazifilních teplomilných doubravách svazu Quercion pubescenti-petraeae, v dubohabrových hájích sv. Carpinion betuli a v některých vegetačních jednotkách křovin třídy Rhamno-Prunetea.

-euphorbia_angulata-detail.jpg -euphorbia_angulata-detail1.jpg

Druh je rozšířen ve dvou oblastech, od Španělska po střední Francii a od Švýcarska po jihozápadní Ukrajinu. Na našem území dosti vzácný druh rostoucí vzácně v mezofytiku středních Čech a v prostoru jihozápadní a střední Moravy, nejčastěji na hranici termofytika a mezofytika. Populace jsou často málo početné a zčásti může také unikat pozornosti, protože není ničím extra nápadný. Zákonem chráněný, silně ohrožený druh naší květeny (C2r, §2).

-euphorbia_angulata-kvety.jpg -euphorbia_angulata-kvety1.jpg

Také na Prostějovsku velmi vzácný druh. Známo je několik populací ve Vojenském újezdu Březina. Mimo tuto oblast pak roste už jen v PP Kopaniny u Ondratic, kde má však velmi početnou populaci čítající stovky jedinců.

Fotografováno: 6.6. 2013, Drahanské podhůří – Ondratice, PP Kopaniny

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář