Jdi na obsah Jdi na menu
 


psárka plavá

9. 6. 2016

Alopecurus aequalis Sobol. – psárka plavá

-alopecurus_aequalis-porost.jpg

Jednoletá až dvouletá tráva s četnými sivozelenými stébly, které jsou poléhavá nebo kolénkatě vystoupavá, 15–40 cm vysoká. Na dolních kolénkách často kořenuje. Listové čepele jsou ojíněné, ploché, 2–4 cm široké. Listové pochvy jsou hladké nebo slabě drsné, horní nafouklé s 3–4 mm dlouhým jazýčkem. Lichoklas je hustý, válcovitý, zpravidla 2–5 cm dlouhý, k oběma koncům slabě zúžený. Plevy jsou jen bázi srostlé, tupé, na kýlu brvité, bělavé, plucha je zdéli plev. Asi v polovině hřbetu pluchy má nasazenou krátkou, do 2 mm dlouhou rovnou osinu. Prašníky jsou bělavé, po vypylení oranžově červené.

-alopecurus_aequalis.jpg -alopecurus_aequalis1.jpg

Možné záměny: Určování druhu je většinou bezproblémové. Podobným druhem je psárka kolénkatá (Alopecurus geniculatus), která se ale dobře odliší delšími osinami (asi 2 x delší než klásek, tedy 3–4 mm dlouhá) nápadně vyčnívající z klásku, které jsou nasazené při bázi pluchy. Také barva prašníků je odlišná, nejprve světle žlutá až nafialovělá, po vypylení rezavě až kávově hnědá.

-alopecurus_aequalis-list.jpg -alopecurus_aequalis-list1.jpg

Roste na mokrých cestách a na rumištích, na březích vod a po okrajích příkopů nebo na obnažených rybničních dnech. Vyžaduje mokré, občas přeplavované, živinami i dusíkem bohaté půdy. Je diagnostickým druhem řady společenstev v rámci svazů Eleocharition acicularis (vegetace obojživelných rostlin v mělkých vodách), Eleocharition ovatae (vegetace nízkých jednoletých travin a bylin na obnažených dnech rybníků), Radiolion linoidis (vegetace drobných jednoletých rostlin na vlhkých píscích), Verbenion supinae (jednoletá vegetace minerálně bohatých obnažených den v teplých oblastech), Bidention tripartitae (nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť) a sv. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae (vegetace mohutných bažinných bylin v periodicky vysychajících vodách).

                 -alopecurus_aequalis-detail.jpg -alopecurus_aequalis-detail1.jpg

Na našem území poměrně hojný druh od nížin do nižších horských poloh. Nižší frekvence výskytu je v sušších oblastech jako jsou některé partie jižní Moravy nebo v Podkrušnohoří.

Na Prostějovsku roztroušeně se vyskytující druh, ve výše položených oblastech až hojný, vzácnější je v kulturní a sušší krajině Hané a Drahanského podhůří.

Fotografováno: 20.7. 2012, Českomoravská vrchovina – okolí Křižanova

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář