Jdi na obsah Jdi na menu
 


rozrazil Dilleniův

14. 12. 2015

Veronica dillenii Crantz – rozrazil Dilleniův

Jednoletá, 8–25 cm vysoká, chlupatá a žláznatá bylina. Kořen je niťovitý, lodyha přímá, nevětvená nebo větvená spíše pod květenstvím, oblá, zelená, v dolní části červenavě naběhlá, pří bázi chlupatá. Listy jsou vstřícné, dosti masité, nejdolejší krátce řapíkaté, jinak přisedlé, 7–15 mm dlouhé a 5–12 mm široké. Vyjma nejspodnějších jsou peřenodílné až peřenosečné, po obou stranách s 2–5 čárkovitými až kopinatými úkrojky, tmavozelené, oboustranně chlupaté. Hrozen je všestranný, mnohokvětý, krátce obloukovitě vzhůru chlupatý a dosti hustě odstále žláznatý, po odkvětu se prodlužující. Květy jsou drobné vyrůstající v úžlabí listenů, které jsou tvarem podobné listům. Květní stopky jsou i zaplodu přímé, neprodlužují se, výrazně kratší než listeny a kalich. Kalich je na bázi krátce srostlý, cípy jsou nestejné, dva přední delší, vně hustě žláznaté, uvnitř kratičce chlupaté až lysé. Koruna má 4–5 mm v průměru, je tmavomodrá, poněkud kratší než kalich. Tyčinky jsou kratší než koruna, prašníky jsou modré, podobně jako blizna. Čnělka je za plodu rovná nebo mírně zakřivená, 1–1,5 mm dlouhá, výrazně převyšující zářez na vrcholu tobolky. Tobolka je v obrysu obsrdčitá až ledvinitá, po okraji dlouze, na ploše krátce hustě háčkovitě chlupatá. V každé tobolce bývá 9–13 žlutohnědých, hladkých semen.

-veronica_dillenii-cely.jpg -veronica_dillenii-cely1.jpg

Možné záměny: Druh patří do okruhu rozrazilu jarního (Veronica verna agg.), který se od dalších podobných jarních rozrazilů liší výrazně dělenými (peřenodílnými až dlanitodílnými) listy a listeny. Od samotného, habituelně velmi podobného rozrazilu jarního (V. verna) se liší spolehlivě delší čnělkou, která výrazně převyšuje horní zářez tobolky). V době květu pak modrými prašníky a bliznou. Další znaky, jako celkově robustnější vzhled, větší počet semen v tobolce a jiný charakter větvení, jsou spíše pomocné znaky, které nemusí být vždy spolehlivé.

-veronica_dillenii.jpg -veronica_dillenii1.jpg

Jako jednoletý druh vyhledává místa s nezapojenou vegetací na skalních stepích, výslunných stráních, písčinách, řidčeji na úhorech, vinicích a na okrajích polí. Roste na suchých, písčitých až hlinitých, živinami bohatých půdách s malým obsahem humusu. Optimem jsou pro něj kyselé až neutrální podklady, vápnité horniny preferuje v klimaticky chladnějších oblastech. Z fytocenologického pohledu je diagnostickým druhem panonských kostřavových trávníků písčin asociace Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris v rámci svazu Armerion elongatae (kostřavové trávníky písčin), teplomilné acidofilní vegetace efemérních rozrazilů as. Festuco-Veronicetum dillenii v rámci sv. Arabidopsion thalianae a v neposlední řadě vegetace panonských písčitých stepí as. Diantho serotini-Festucetum vaginatae v rámci sv. Festucion vaginatae.

-veronica_dillenii-detail.jpg -veronica_dillenii-detail1.jpg

Poměrně častý druh teplých oblastí severozápadních a středních Čech, na Moravě pak především jižní a střední Moravy. Do chladnějších poloh proniká na otevřených stanovištích na hranách a svazích údolí např. kaňonem Berounky, Vltavy nebo typicky Jihlavy až hluboko do masivu Českomoravské vrchoviny. V chladnějších oblastech se vyskytuje především na vápencovém podloží. Výskyty končí v nadmořské výšce kolem 600 m. V Červeném seznamu patří k druhům, které vyžadují další pozornost (C4a).

Na Prostějovsku obdobně jako rozrazil jarní je roztroušeně rozšířený v teplých oblastech Drahanského podhůří a navazujících částí Hanácké pahorkatiny. Poměrně často se dají na lokalitě nalézt oba taxony pohromadě. Do vyšších poloh Drahanské vrchoviny nevystupuje. Možný, ale doposud nepotvrzený je výskyt ve vápencové části Kladecka.

Fotografováno: 10.5. 2008, Hanácká pahorkatina – Dětkovice, Plániva; 12.5. 2010, Znojemsko-brněnská pahorkatina – Lhánice, PR a EVL Kozének; 6.5. 2012, Drahanské podhůří – Hamry, PP Hamerská stráň a 4.5. 2013, Hanácká pahorkatina – Ohrozim, PP Čubernice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář