Jdi na obsah Jdi na menu
 


rozrazil trojlaločný

24. 3. 2014

Veronica triloba (Opiz) Opiz – rozrazil trojlaločný

Jeden ze tří druhů dosti podobných “jarních” jednoletých rozrazilů s laločnatými listy, kteří jsou řazeni do okruhu rozrazilu břečťanolistého – Veronica hederifolia agg. Kromě tetraploidního rozrazilu laločnatého, který je zřejmě nejhojnější, sem patří ještě roztroušeně se vyskytující, hexaploidní rozrazil břečťanolistý a poslední, poměrně vzácný, popisovaný, diploidní rozrazil trojlaločný.

-veronica_triloba-porost.jpg

Jednoletá bylina s 5–30 cm dlouhou lodyhou, poléhavou, jen na konci vystoupavou. Je chlupatá jak krátkými chlupy uspořádanými do 2–3 řad, tak roztroušenými delšími chlupy. Listy a listeny jsou krátce řapíkaté, masité, “vzpřímené”. Čepel je širší než dlouhá, tmavozelená, na bázi uťatá až mělce srdčitá, 3–5laločná s ostrými a dosti hlubokými zářezy mezi laloky, střední lalok jen o málo širší než dlouhý. Květní stopky se po odkvětu neprodlužují, i za plodu jsou jen do 1 cm dlouhé, zdéli nebo nanejvýš 2x delší než kalich, obvykle jen s jednou zřetelnou řadou krátkých, kupředu obloukovitě zahnutých chlupů, jinak lysé. Kališní cípy jsou trojúhelníkovitě srdčité, po okraji hustě, ale krátce chlupaté chlupy dlouhými 0,5–0,8 mm, na ploše pak hustě krátce pýřité. Koruna je malá, 3–5 mm v průměru, tmavomodrá s nápadně bílým ústím korunní trubky.

 -veronica_triloba-kvet.jpg -veronica_triloba-kvet1.jpg                       -veronica_triloba-listy.jpg

Proměnlivost, záměny: Z celého komplexu Veronica hederifolia agg. nejméně proměnlivý taxon. Vzácněji se objevují jedinci s 5laločnými listy a květními stopkami s roztroušenými dlouhými chlupy a na ploše zcela lysými kališními cípy.

Druh je nápadný tmavozelenou barvou, nápadně krátkými plodními stopkami a na ploše krátce chlupatými kališními listy.

 -veronica_triloba-kalich.jpg -veronica_triloba-kalich1.jpg

Teplomilný druh rostoucí na polích, vinicích, úhorech a narušených ruderalizovaných trávnících na suchých, živinami bohatých, vápnitých, vesměs na bazických podkladech. Je výrazně světlomilným druhem s těžištěm výskytu v teplomilných společenstvech svazu Caucalidion lappulae.

Velmi roztroušený druh v teplých oblastech severozápadních a středních Čech a jižní Moravy (zde dřívě hojnější), jinde v teplejších oblastech velmi vzácný. Do středních poloh vystupuje jen okrajově v prostoru vápenců v jižních Čechách. V Červeném seznamu je hodnocen jako silně ohrožený druh (C2 b).

 -veronica_triloba-stopka.jpg -veronica_triloba-stopka1.jpg

Na Prostějovsku velmi vzácný druh. Bobem Trávníčkem byl nalezen v travnatém úvozu na západním okraji Mostkovic ve směru na Plumlov a na Malém Kosíři. U Mostkovic byl druh ověřen v letech 2007, 2012, 2013 a 2017.

Fotografováno: 22.4. 2012 a 4.5. 2013, Hanácká pahorkatina – Mostkovice (Stichovice), u silnice směr Plumlov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář