Jdi na obsah Jdi na menu
 


šáchor hnědý

10. 3. 2016

Cyperus fuscus L. – šáchor hnědý

Jednoletá, trsnatá bylina dorůstající zpravidla výšky 3–20 cm. Lodyha je poléhavá až přímá, v dolní části olistěná, ostře trojhranná, delší než listy. Listové pochvy jsou hnědé až hnědočervené, čepele pak čárkovité, do 4 mm široké. Květenství je vrcholový, okolíkovitý kružel s 2–5 listeny delšími než květenství. Větévek kružele je 3–8 a jsou až 4 cm dlouhé, se 2–4 svazečky odstálých, čárkovitých nebo podlouhlých klásků. Klásky jsou nejčastěji 3–6 mm dlouhé a 1–2 mm široké. Plevy jsou v klásku uspořádány dvouřadě, na vrcholu jsou tupé nebo s kraťoulinkou špičkou (do 0,1 mm), tmavě hnědé se zeleným žebrem. Čnělky má 3, plodem je trojboká nažka.

-cyperus_fuscus-trs.jpg

Možné záměny: Na našem území připadá v úvahu záměna za další dva podobné, nicméně dosti vzácné šáchory. Šáchor Micheliův (Cyperus michelianus) se odlišuje plevami v klásku uspořádanými nezřetelně trojřadě, rostliny jsou to žlutozelené, má přisedlé klásky, osinaté bělavé plevy a 2 čnělky. Šáchor žlutavý (Cyperus flavescens) má větší a širší klásky (5–15 mm dlouhé a 2–3 mm široké), plevy má širší, žlutavé, na vrcholu tupé a má také 2 čnělky.

-cyperus_fuscus.jpg -cyperus_fuscus1.jpg

Biotopem tohoto druhu jsou obnažená rybniční dna a okraje, vysychající kaluže, zamokřené cesty, vlhké písčité i zasolené půdy nebo i luční prameniště. Vyžaduje i v létě vlhké, živinami bohaté, písčité i hlinité půdy. Z pohledu rostlinných společenstev je diagnostickým druhem vegetace obnažených den s šáchory asociace Cyperetum micheliani v rámci svazu Eleocharition ovatae (vegetace nízkých jednoletých travin a bylin na obnažených dnech rybníků), dále v subhalofilní vegetaci nízkých jednoletých bylin as. Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae v rámci sv. Verbenion supinae (jednoletá vegetace minerálně bohatých obnažených den v teplých oblastech) a také je diagnostickým druhem vegetace vlhkých půd s merlíkem slanomilným as. Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae v rámci sv. Chenopodion rubri (nitrofilní vegetace jednoletých merlíků a lebed na vlhkých místech) a vegetace mělkých vod s prustkou obecnou as. Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris v rámci sv. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae (vegetace mohutných bažinných bylin na periodicky vysychajících vodách).

-cyperus_fuscus-detail.jpg -cyperus_fuscus-detail1.jpg

Tento subatlantsko-euroasijský druh, rozšířený hlavně v Evropě, roste na našem území roztroušeně především v teplejších oblastech a v oblastech s větším množstvím rybníků. Mimo tyto oblasti je vzácný nebo chybí. V Červeném seznamu je hodnocen jako ohrožený druh, zákonem chráněný není (C3).

Na Prostějovsku dosti vzácný druh zejména proto, že zde chybí vhodné biotopy, především pravidelně letněné rybníky. Jeho nálezy jsou tedy vesměs náhodné a výskyty přechodné. Byl zjištěn na rybníku Osina u Krumsína, když byl vypuštěn z důvodu opravy. Nalezen byl také na nedalekém, mírně popuštěném (suché léto) rybníku Prokop. Oba rybníky leží již pro veřejnost v obtížněji přístupných okrajových zónách Vojenského újezdu Březina. Při nedávných opravách Plumlovské přehrady byl šáchor na obnaženém dnu nalezen také.

Fotografováno: Českomoravská vrchovina, 23.9. 2009 – Třebíčsko, Studenec, rybník Hlad a 16.8. 2012 – Pelhřimovsko, Zachotín, rybník Dolní Kladiny

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář