Jdi na obsah Jdi na menu
 


tužanka tvrdá

22. 5. 2013

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. - tužanka tvrdá

-sclerochloa_dura-porost.jpg

Jednoletá, velmi zajímavá kytička z čeledi lipnicovitých - Poaceae. Je šedozelená, trsnatá, k zemi přitisklá s plochou nebo žlábkovitou listovou čepelí. Listové pochvy jsou kýlnaté, jazýček je krátký. Květenství je hustý jednostranný lichoklas do 3 cm dlouhý, s klásky dlouhými 6–10 mm. Ty jsou dvouřadé, 3–6květé, s výrazně kýlnatými lysými plevami s širokým blanitým lemem.

-sclerochloa_dura-trsik.jpg

Je druhem polních cest a jejich okrajů, návsí, okrajů vinic na sešlapávaných, vápnitých, i mírně zasolených půdách. Konkurenčně slabý, dosti krátkověký druh. Z pohledu fytocenologického je diagnostickým druhem asociace Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri řazené do svazu Coronopodo-Polygonion arenastri (jednoletá sešlapávaná vegetace suchých stanovišť).

       -sclerochloa_dura.jpg -sclerochloa_dura1.jpg

Roste v teplých a sušších oblastech především na jižní a jihovýchodní Moravě, v Čechách pak na Žatecku, kde je až roztroušená. Jinde se vyskytuje jen velmi vzácně. V minulosti řada jejich lokalit zanikla a stala se vzácným druhem. V posledních desetiletích je opět nalézána častěji, přesto je v Červeném seznamu zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2 b), zákonem chráněna není.

       -sclerochloa_dura-klasek.jpg -sclerochloa_dura-klasek1.jpg           -sclerochloa_dura-detail.jpg

Na Prostějovsku a v podstatě na celé střední Moravě velmi vzácný druh. Historicky je doložena z okolí Prostějova (1883, 1908), Domamyslic (1941) a Vrbátek (1905, 1927). Dnes je její výskyt znám pouze z polní cesty v PP Na hůrkách mezi Zdětínem a Bílovicemi. Populace je poměrně početná a snad stabilní a v případě zachování stávajícího stavu a využívání cesty by měla mít populace zabezpečenou i další existenci. Nález nové lokality přitom není vyloučen.

Fotografováno: 20.5. 2005, Drahanské podhůří – PP Na hůrkách; 7.5. 2010, Slovensko – nedaleko PR Drieňová hora a 8.5. 2010, Maďarsko – nedaleko Budapešti