Jdi na obsah Jdi na menu
 


vranec jedlový

1. 7. 2013

Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. - vranec jedlový

-huperzia_selago-porost.jpg

Vytrvalá, trsnatá plavuň s lodyhou 5–30 cm vysokou, přímou, jen u starých exemplářů s krátce poléhavou bází. Sporofyly se tvarem neliší od trofofylů (na rozdíl od rodu Lycopodium L. – plavuň, kde jsou sporofyly a trofofyly nápadně odlišené), jsou husté, většinou v 8 řadách, čárkovitě kopinaté, k větvím téměř přitisklé, špičaté, celokrajné nebo nezřetelně zubaté. Sporofyly nevytvářejí výtrusnicové klasy, výtrusnice jsou v paždí dokonale vyvinutých sporofylů ve střední a horní části větví, za zralosti hnědé, pukající příčně na vrcholu. Rozmnožuje se také vegetativně opadavými pupeny vyrůstajícími na kratičkých stopkách v horní části větví.

-huperzia_selago-porost1.jpg

Možné záměny: Druh je poměrně charakteristický a záměna není příliš pravděpodobná. Nejpodobnější je snad plavuň pučivá, která má ale lodyhu dlouze plazivou až vystoupavou a vytváří přisedlý výtrusnicový klas.

       -huperzia_selago-cely.jpg -huperzia_selago-cely1.jpg

Roste ve vlhkých humózních lesích (v okolí trouchnivějících pařezů), na zpevněných okrajích sutí a na subalpínských loukách. Vyžaduje kyselé půdy, snáší jak stinná (především v nižších polohách), tak slunná stanoviště (horské louky). Z fytocenologického pohledu je diagnostickým druhem alpinských vyfoukávaných trávníků svazu Juncion trifidi a alpínských vřesovišť sv. Loiseleurio procumbentis-Vaccinion, dále se častěji uplatňuje v horských třtinových a podmáčených smrčinách (sv. Piceion abietis) a kyselých bučinách (sv. Luzulo-Fagion sylvaticae).

       -huperzia_selago.jpg -huperzia_selago1.jpg

Druh s širokým areálem v severní části Eurasie (mimo východní část Sibiře), v Severní Americe, jižněji jen v horských polohách. Na našem území je rozšířen především v horských polohách pohraničních hor (nejčastěji Šumava, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy) a vzácně ve vyšších polohách ve vnitrozemí. Mimo horské polohy se vzácně vyskytuje také především v inverzních polohách (vlhké a stinné rokle, sutě) a v územích kvádrových pískovců. Patří k zákonem chráněným, ohroženým druhům (C3, §3).

                       -huperzia_selago-detail.jpg -huperzia_selago-detail1.jpg

Na Prostějovsku druh neroste a nejsou nám známy ani historické údaje. Nejbližší ojedinělé lokality jsou známy v Moravském krasu.

Fotografováno: 3.9. 2010, Žďárské vrchy – PR Ranská Jezírka; 24.6. 2010, Jeseníky – okolí Petrových kamenů a 16.8. 2012, Českomoravská vrchovina – Řeženčice, nedaleko PR Rybník Starý