Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Louky pod Skalami

23. 9. 2010

- přírodní památka Louky pod Skalami -  

  louky_pod_skalami_biotop.jpg   

Foto: Eva Zatloukalová

Zvláště chráněné území se nachází v nejvyšších polohách Drahanské vrchoviny v katastrálním území Protivanov západně od obce. Jedná se o poslední fragmenty luk na okraji lesa v pramenné oblasti Huťského potoka v nadmořské výšce 650 až 660 m n.m. Celková rozloha přírodní památky je 2,6 ha. Území je na většině své plochy vymezeno rozhraním louka x les a na východní straně polní komunikací, která plochu chráněného území v jednom místě přetíná a rozděluje na dvě nestejně velké části.

       louky_pod_skalami_biotop1.jpg         Foto: Eva Zatloukalová

 Území přírodní památky Louky pod Skalami je z botanického hlediska velmi cenné a rozhodně patří oprávněně mezi chráněná území. Představuje totiž charakteristickou ukázku společenstev zrašeliněných lad a mokřadů a na ně vázaných rostlinných druhů v prostoru nejvyšších partií Drahanské vrchoviny. Z hlediska výskytu ohrožených chráněných druhů rostlin je nejvýznamnější hojný výskyt všivce lesního (Pedicularis sylvatica), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).Mezi vzácnější druhy, které tu rostou, patří kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), starček potoční (Tephroseris crispa), svízel severní (Galium boreale), vrbovka bahenní (Epilobium palustre).

Uváděný je také výskyt ostřice skloněné (Carex demissa) z okruhu ostřice rusé (Carex flava s. l.), která není z jiné lokality na Drahanské vrchovině uváděna. Tento výskyt nebyl doposud potvrzen, ale je možný.

pedicularis_sylvatica-kvet.jpg scorzonera_humilis-dvojka.jpg eriophorum_angustifolium-kvet.jpg            všivec lesní                                   hadí mord nízký                            suchopýr úzkolistý

Závěrem: Lokalita je pravidelně kosena lehkou mechanizací. Z minulých let nese ještě stopy odvodnění, ale stav biotopu je v současné době uspokojivý. Podmínkou do budoucna je ale pokračování v pravidelném kosení.